Hvem er i målgruppen til vores bog og film?

I forbindelse med udgivelsen af bogen og vores film om Særlig sensitivitet i familien, er jeg flere gange blevet spurgt til hvem som er målgruppen. Det har vi aldrig bevidst defineret mere avanceret end, at der da måtte være nogen i samme situation som os, som dermed kunne bruge de erfaringer vi har.

Efter at være blevet spurgt, har jeg dog tænkt det nærmere igennem, og er kommet frem til følgende konklusion. For at kunne beskrive dette nærmere, vil jeg tillade mig at lave en ”sensitivitets skala” fra 0-100. Ud fra sin forskning, beskriver Elaine Arons at ca. 15-20% af alle mennesker beskriver sig som meget sensitive, ca. 30% som moderat sensitive og ca. 50% føler sig enten ikke eller slet ikke sig sensitive. På min ”sensitivitets skala” ligger de som kaldes ”særlig sensitive” altså på mellem 80 og 100. Et menneske der aldrig føler sig sensitiv, ligger på 0.

Først vil jeg pointere at ALLE må føle sig som en del af målgruppen til vores bog. Herefter vil jeg påpege, som vi også gør i bogen, at vi ikke anser os selv for eksperter indenfor særlig sensitivitet, men at der heldigvis er rigtig mange eksperter og meget litteratur, som har deres mål at rådgive specifikt til særlig sensitive mennesker.

Mit mål er derfor også at nå de mennesker der ligger under 80 på min ”sensitivitets skala”. Delvis for at tydeliggøre hvordan sensitivitet spiller ind i alle menneskers liv.

Når jeg synes det er interessant at åbne øjnene hos dem, som ligger mellem 0 og 80 på skalaen, er det fordi at sensitivitet øger menneskers evner til at gebærde sig i livet. Det bidrager til at sætte ekstra kulør på alt i tilværelsen, til at man kan fornemme detaljer og alt det som ikke er lettilgængeligt. Som jeg nævner i bogen, er mit personlige fokus på det som Elaine Aron kalder ”subtleties” – altså alt det som foregår non-verbalt eller ”mellem linjerne”. I mit arbejde (som I kan læse mere om her) hjælper jeg folk til at udvide deres selvindsigt i samarbejde med heste, og i den forbindelse er det nødvendigt at etablere en kontakt til sin egen sensitivitet. Når man opnår dette, får man sig til gengæld ofte en aha oplevelse og får pludseligt et glimt ind i alt det usagte – altså det ”mellem linjerne”.

Det usagte er en del af vores kommunikation. Kommunikation omfatter både de ord vi udtaler, måden vi gør det på og de intentioner der ligger bag det vi siger. Når vi træner sensitiviteten øger vi evnen til at omfatte alt det i kommunikationen som ligger ud over det talte ord, og heri ligger nøglen til for alvor at forstå hinanden. (Læs evt. her)

I virkeligheden er Karsten den bedste ambassadør, for at det er ønskværdigt at få fokus på, træne og dermed øge sin sensitivitet – så jeg tror, at jeg vil forsøge at overtale ham til, at lave et blogindlæg eller måske et lille videoblog indlæg omkring dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *