Om særlig sensitivitet

Når vi i vores bog og på denne side bruger begrebet særlig sensitivitet eller blot sensitivitet, henviser vi til det begreb, som Elaine Aron skriver om i sin bog ”Highly Sensitive Persons” (HSP), på dansk oversat til ”Særligt Sensitive Mennesker”. Der er altså ikke tale om sensitivitet, som ordet normalt bruges i daglig tale og i den almindelige kulturelle forståelse, men i forhold til Elaine Arons definition af begrebet.

Teorien om personlighedstrækket særlig sensitivitet er beskrevet på Elaine Arons hjemmeside og i hendes bøger, og i Danmark arbejder bl.a. Lise og Martin August og deres firma Sensitive Balance, HSP-foreningen m.fl med teorien. Personlighedstrækket er arveligt. Det findes hos 15-20% af både mennesker og dyr. Med en repræsentation i denne størrelse kaldes trækket ikke en diagnose, men et personlighedstræk. Særlig sensitivitet kan kort beskrives således, at nervesystemet hos særligt sensitive personer er mere aktivt og fintfølende end hos ikke-særligt sensitive. Det betyder og medfører, at sanserne fungerer stærkere hos særligt sensitive end hos ikke-sensitive personer.

Elaine Aron beskriver særlig sensitivitet fint med det, hun kalder ”DOES”:

  • Depth of Processing: Hvilket henviser til, at særligt sensitive tænker dybere over tingene
  • Overstimulated: Særligt sensitive bliver generelt set lettere overstimulerede, og udtrykket bruges, når særligt sensitive har været udsat for mange indtryk og fået belastet nervesystemet
  • Emotionally responsive/Empathy: Særligt sensitive føler meget og har ofte udviklet ekstra empatiske evner
  • Sensitive to Subtle: Særligt sensitive er opmærksomme på alle mellemliggende og nonverbale udtryk, som foregår mellem mennesker

Er du i tvivl om, om du er særligt sensitiv, så kan vi anbefale at tage den test, der ligger på Elaine Arons hjemmeside eller i hendes bog ”Særligt Sensitive Mennesker”.

Og her er nogle Links vi finder relevante:

Elaine Aron: www.hsperson.com

Lise og Martin August: www.sensitiv.dk

HSP-foreningen: www.hsp-foreningen.dk

Sensitive the Untold Story: www.sensitivethemovie.com

Jacquelyn Strickland/ HSP-gatherings: www.lifeworkshelp.com