Tag-arkiv: Skole

Strategier for sensitive børn i skolen

Karsten:

Onsdag den 5. oktober holdt Lise og Martin August (sensitiv.dk) seminar om Strategier for sensitive drenge og mænd med Dr. Ted Zeff (drtedzeff.com).  Jeg var inviteret for at netværke med andre forældre med sensitive børn. Det var en god oplevelse som ikke-sensitiv at kunne give mine erfaringer med parforholdet og børneopdragelsen videre til andre forældrepar, der som Lone og jeg, var henholdsvis sensitiv og ikke-sensitiv.

img_1166

På billedet: Martin August, Ted Zeff og Karsten

Jeg lagde særligt mærke til hvordan andre ikke-sensitive, har frustrationer i forbindelse med opdragelse af sensitive børn (i dette tilfælde drenge), dels fordi det – som jeg jo kender så godt – kan tage tid at erkende at ens barn/børn er sensitive i vores tids meget ekstroverte kultur, og dels på grund af dårlige oplevelser med f.eks. lærer, der opfatter os forældre til sensitive børn som curlingforældre blot fordi vi forsøger at skabe forhold, og ligger strategier for vores børn så vi imødekommer overstimulering.

Og netop i forhold til skolen og håndtering af drenges sensitivitet så var nogle af Ted Zeff’s budskaber f.eks.:

  • Underret og fortæl lærerne om personlighedstrækket særlig sensitivitet
  • Barnet kan have behov for at kunne knytte sig til en lærer
  • Forældrene skal engagere sig i skolegangen og bl.a. forberede barnet på hvad der skal ske i timerne, f.eks. hvis der vises voldsomme film
  • Flyt skole hvis samarbejdet ikke fungerer med skolen og hvis barnet ikke trives i klassen og har nære venner der kan rumme personlighedstrækket

Disse råd kan jeg nikke genkendende til og jeg er glad for at Lone på trods af min modstand f.eks. holdt fast i at vores børn skulle skifte skole, som vi også skriver om i vores bog. Det var nødvendigt for begge vores børns trivsel og betød på den anden side at de i dag er nogle glade unge mennesker, som er kommet godt ud i ungdomslivet.  Vi lavede f.eks. også strategier for håndteringen af filmfremvisninger i skolen. Vi sagde simpelthen til børnene at de skulle sige de gik på toilettet for at få en pause fra filmen, eller sagde de skulle sige til læreren, at de var blevet syge og var nød til at gå hjem. Det gjorde børnene selvfølgelig ikke altid, men at de havde muligheden tror vi har lettet presset på dem.